.

Hide Main content block

وکالت دادگستری

IMAGE اطلاعیه تمدید پروانه وکلا
...

تهیه خبر: نازنین دربانی

IMAGE اطلاعیه
...

تهیه خبر: نازنین دربانی

IMAGE "اطلاعیه"
...

تهیه خبر: نازنین دربانی

IMAGE علامت “اسکودا” ثبت شد
...

تهیه خبر: نازنین دربانی

روزنامه ها

ورود به سایت

درباره سیمرغ عدالت

سیمرغ عدالت نشریه ای است در خصوص علم حقوق و حرفه های مرتبط با آن ، آخرین اخبار ، اطلاعیه ها مقالات و قوانین را در این وبسایت دنبال کنید. سیمرغ عدالت اولین پایگاه خبری رسمی تخصصی در خصوص علم حقوق با مجوز رسمی از هیات نظارت بر مطبوعات می باشد.

توضیحی بر نام " سیمرغ عدالت " :
سیمرغ :سیمُرغ نام یک چهرهٔ اسطوره ای-افسانه‌ای ایرانی است. او نقش مهمی در داستان‌های شاهنامه دارد. کنامش کوه اسطوره‌ای قاف است. دانا و خردمند است و به رازهای نهان آگاهی دارد و ... .پیشینه حضور این مرغ اساطیری در فرهنگ ایرانی به دوران باستان می‌رسد. آن چه از اوستا و آثار پهلوی بر می‌آید، می‌توان دریافت که سیمرغ، مرغی است فراخ بال که بر درختی درمان بخش به نام «ویسپوبیش» یا «هرویسپ تخمک» که در بردارندهٔ تخمهٔ همهٔ گیاهان است، آشیان دارد. در اوستا اشاره شده که این درخت در در دریای «وروکاشاً» یا «فراخکرت» قرار دارد. کلمهٔ سیمرغ در اوستا به صورت «مرغوسئن» آمده که جزء نخستین آن به معنای «مرغ» است و جزء دوم آن با اندکی دگرگونی در پهلوی به صورت «سین» و در فارسی دری «سی» خوانده شده‌است و به هیچ وجه نمایندهٔ عدد ۳۰ نیست؛ بلکه معنای آن همان نام «شاهین» می‌شود. شاید هدف از این واژه (سی) بیان صفت روحانیت آن مرغ بوده‌است.عدالت را در فلسفه «هر چیز در جای خود» معنی کرده‌اند. عدل، یکی از اصول پنج‌گانه‌ی تشیع می‌باشد. در این باره به مقاله عدل (شیعه) مراجعه کنید.

هیئت دبیری

.

 

رامین وفاتبار

مدیر مسئول و صاحب امتیاز

.

 

مرتضی شیخ الاسلامی

دبیر تحریریه و مدیر روابط عمومی

.

 

آرین جنیدی

ناظر کیفی و ویراستاری

.

 

مهدی براکه پور

مدیر شبکه های مجازی

.

مونیکا نادی

روابط عمومی

.

ارشیا میرقاسمی

دبیر سرویس ورزشی

هیئت تحریریه

.

آرزو سلیمانی
وکیل دادگستری

 .
مهناز شکری
کارشناس ارشد حقوق خصوصی

.

مطهره ناظری
وکیل دادگستری

 .

مرجان نجمی
وکیل دادگستری

 .
ارشیاناز حیدریان
وکیل دادگستری

 .

نرگس رسول پناه
وکیل دادگستری

.
مهندس مصطفی شهیری
(ناظر و مشاور فنی)